O FIRMIE

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego "INWEST - EKO - ROL" S.A. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Katowicach pod nr RHB - 15.821 w 1998r. Powstało w wyniku transformacji gospodarczo-ustrojowej, na bazie przekształcenia likwidowanej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

    Głównym celem działalności statutowej Spółki jest realizacja na gruntach własnych budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usługowego na cele komercyjne.

    Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie wykonawstwa robót inżynieryjnych i budowlanych, dzierżawy i administracji pomieszczeń biurowych dla małych przedsiębiorstw z terenu Sosnowca.

    Spółka "INWEST - EKO - ROL" S.A. realizuje programy inwestycyjne na gruntach własnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Sosnowca.

    Spółka posiada tereny w dzielnicach:

  • Porąbka - 23 ha przeznaczonych pod logistykę lub rekreację

  • Ostrowy Górnicze - działki budowlane dla budownictwa jednorodzinnego

  • Józefów - 23000 m2 położonego na pograniczu miast: Sosnowca-Będzina i Dąbrowy Górniczej przy trasie Katowice-Kraków przeznaczonych pod usługi

  • Sielec - 47 544 m2 przeznaczonych pod usługi

    Ważnym atutem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych jest fakt, że Spółka ma uregulowane stany prawne gruntów i zadania te realizuje na gruntach własnych, co pozwala na obniżenie kosztów ich wytworzenia w odniesieniu do konkurencji.

    Atrybutem spółki jest nadto dobrze zarządzająca, ustabilizowana kadra kierownicza charakteryzująca się odwagą i odpowiedzialnością przedsięwzięć, wykazująca równocześnie niezbędną elastyczność działania.

Projekt i wykonanie : GiGi's Studio